• بدون عنوان، از مجموعه زن رویایی 1374
  • چاپ دیجیتال روی بوم
  • عکاسی
  • 148 * 100 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 1
  • نسخه 1
  • امضاء شده و تاریخ خورده به انگلیسی، پایین سمت راست
فروش در - خانه حراج
4 آذر 1387
برآورد
فروخته نشده
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,864 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,619 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,929 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-22%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2008 - 2012
عملکرد در برابر برآوردها
2008 - 2012
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2008 - 2012
آثار هنری مشابه

آرتچارت | والفجر از سعید صادقی
والفجر
برآورد
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | ترکیب‌بندی طبیعت و ساخته‌ی بشر از عباس قریب
ترکیب‌بندی طبیعت و ساخته‌ی بشر
برآورد
€300
319 دلار آمریکا
-
€400
425 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کَمبی - 24 آذر 1401
آرتچارت | ترکیب‌بندی طبیعت و ساخته‌ی بشر از عباس قریب
ترکیب‌بندی طبیعت و ساخته‌ی بشر
برآورد
€300
319 دلار آمریکا
-
€400
425 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کَمبی - 24 آذر 1401