• در باد 1375
  • چاپ دیجیتال روی بوم
  • عکاسی
  • 100 * 150 سانتی متر
  • امضا‌شده،تاریخ‌خورده ونسخه‌خورده 1996/ '1/1' (پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
24 فروردین 1390
برآورد
قیمت فروش
4%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,864 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,619 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,929 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-22%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2008 - 2012
عملکرد در برابر برآوردها
2008 - 2012
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2008 - 2012
آثار هنری مشابه

آرتچارت | نفس بریده از مجید کورنگ بهشتی
نفس بریده
برآورد
 
قیمت فروش
8.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از شیرانا شهبازی‎
بدون عنوان
برآورد
€4,600
5,329 دلار آمریکا
-
€6,400
7,414 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,600
5,329 دلار آمریکا
16.364%
فروش در
تاریخ حراج
ژِرمن آکشن - 3 آذر 1400
آرتچارت | ایران، بی‌عنوان از گوهر دشتی
ایران، بی‌عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
2.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394