• الهه قرون از مجموعه سکوت 1396
  • برنز
  • مجسمه
  • 85 * 45 * 35 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 5 + 1AP
  • نسخه 5
  • امضاء: «Golnari 2018 5/5+ AP» (روی اثر)

برآورد
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
- 1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
12,528 دلار آمریکا
70%
سایر آثار هنری کوروش گلناری

آرتچارت | سوگلی شاه از کوروش گلناری
سوگلی شاه
برآورد
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | سلطان ثانی از مجموعه سلاطین از کوروش گلناری
سلطان ثانی از مجموعه سلاطین
برآورد
 
قیمت فروش
25.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,510 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,233 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,374 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+22%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مجموعه‌ی X از کامبیز صبری
مجموعه‌ی X
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1390