• فیگور 1386
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 146 * 200 سانتی متر
  • امضا شده به انگلیسی و تاریخ خورده 2007 به فارسی پایین چپ، قاب‌شده
فروش در - خانه حراج
20 مهر 1388
برآورد
قیمت فروش
26%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 76,271 دلار آمریکا
کمینه برآورد 50,553 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 68,459 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+46.553%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اکریلیک روی کاغذ خراش داده‌شده از محمد کاظم
اکریلیک روی کاغذ خراش داده‌شده
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$52,920
76.4%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | کالیفرنیا هوشیار از مایشا محمدی
کالیفرنیا هوشیار
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$50,400
0.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 23 اسفند 1402
آرتچارت | مشربیه، خاکستری روی سیاه از محمد مليحی
مشربیه، خاکستری روی سیاه
برآورد
$50,000
-
$60,000
قیمت فروش
$63,000
14.545%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402