• بغدادیات 1343
  • رنگ روغن روی تخته
  • نقاشی
  • 120 * 32 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 1965
    قاب‌شده
برآورد
£10,000
13,978 دلار آمریکا
- £15,000
20,967 دلار آمریکا
قیمت فروش
£31,500
44,031 دلار آمریکا
152%
آرتچارت | بدون عنوان از کوروش شیشه گران
بدون عنوان
برآورد
15,000,000,000﷼
29,762 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
39,683 دلار آمریکا
قیمت فروش
18,700,000,000﷼
37,103 دلار آمریکا
6.857%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402