• زنی نشسته و به صندلی تکیه داده است 1299 - 1308
  • طراحی
  • 10 * 15.5 سانتی متر
برآورد
£3,000
4,116 دلار آمریکا
- £5,000
6,860 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,013
9,621 دلار آمریکا
75.313%
سایر آثار هنری محمود سعید

آرتچارت | نمایی از اسوان از محمود سعید
نمایی از اسوان
برآورد
£14,000
18,919 دلار آمریکا
-
£20,000
27,027 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
آرتچارت | برهنه‌ی دراز کشیده روی مبل آبی از محمود سعید
برهنه‌ی دراز کشیده روی مبل آبی
برآورد
£120,000
150,508 دلار آمریکا
-
£150,000
188,135 دلار آمریکا
قیمت فروش
£138,900
174,213 دلار آمریکا
2.889%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | سه مرد در قایق بادبانی از محمود سعید
سه مرد در قایق بادبانی
برآورد
£2,000
2,817 دلار آمریکا
-
£3,000
4,225 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,592 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 69,139 دلار آمریکا
کمینه برآورد 40,659 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 56,626 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+78.471%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | محمد کوچک (اتود) از محمود سعید
محمد کوچک (اتود)
برآورد
£1,600
2,254 دلار آمریکا
-
£2,000
2,817 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,040
2,873 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399