تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

سایر آثار هنری محمود زنگنه

آرتچارت | بدون عنوان از محمود زنگنه
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
4,563 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
6,084 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
4,943 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,878 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,706 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,808 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+56.746%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از مجتبی تاجیک
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
2,976 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
3,968 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,870,000,000﷼
3,710 دلار آمریکا
6.857%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | شهر فرنگ از علی رضوی
شهر فرنگ
برآورد
400,000,000﷼
794 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
2,183 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از علی مشهدی الاصل
بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,090,000,000﷼
4,147 دلار آمریکا
109%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402