تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

سایر آثار هنری محمود زنگنه

آرتچارت | بدون عنوان از محمود زنگنه
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
4,563 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
6,084 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
4,943 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,878 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,706 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,808 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+56.746%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | زیر نقاب شب از مانلی منوچهری
زیر نقاب شب
برآورد
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
قیمت فروش
660,000,000﷼
1,310 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | جنگ بدون صلح از علی ندایی
جنگ بدون صلح
برآورد
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
3,655 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از فریبا فرقدانی
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
قیمت فروش
770,000,000﷼
1,528 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402