• راه شیری 1397
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشیخط
  • 300 * 200 سانتی متر
  • امضا‌شده و تاریخ‌خورده "Zende 2018" (پایین چپ)
برآورد
10,000,000,000﷼
20,305 دلار آمریکا
- 15,000,000,000﷼
30,457 دلار آمریکا
قیمت فروش
16,000,000,000﷼
32,487 دلار آمریکا
28%
سایر آثار هنری محمود زنده رودی

آرتچارت | بدون عنوان از محمود زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
20,000,000,000﷼
36,101 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
54,152 دلار آمریکا
قیمت فروش
35,200,000,000﷼
63,538 دلار آمریکا
40.8%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | قطره از محمود زنده رودی
قطره
برآورد
7,000,000,000﷼
21,875 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
28,125 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,000,000,000﷼
25,000 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 25,504 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,358 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,795 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+63.779%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | از مجموعه جاده ابریشم از رضا رینه ای
از مجموعه جاده ابریشم
برآورد
 
قیمت فروش
344.444%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از علی شیرازی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
55.556%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1393