• مسیرهای مکعبی 1384
  • جیکلا روی بوم
  • عکاسی
  • 150 * 100 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 3
  • نسخه 2
  • امضا شده، تاریخ خورده و شماره زده شده با مُهر فارسی
فروش در - خانه حراج
10 اردیبهشت 1392
برآورد
قیمت فروش
25%
آرتچارت | پشت صحنه از مجید کورنگ بهشتی
پشت صحنه
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | لورا بتیفری از مجموعه رنسانس بیرون از قاب از سروش میلانی زاده
لورا بتیفری از مجموعه رنسانس بیرون از قاب
برآورد
 
قیمت فروش
57.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | آتشفشان #1 از گوهر دشتی
آتشفشان #1
برآورد
€6,000
5,882 دلار آمریکا
-
€7,000
6,862 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,000
2,941 دلار آمریکا
53.846%
تاریخ حراج
حراج میتینگ آرت - 9 مهر 1401
آرتچارت | آلیس در سرزمین پارس از بابک کاظمی
آلیس در سرزمین پارس
برآورد
 
قیمت فروش
31.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390
آرتچارت | روی بام ۲ از مجموعه خیال از علیرضا فانی
روی بام ۲ از مجموعه خیال
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | فرشته‌ها از حجت امانی
فرشته‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390
آرتچارت | سفید برفی از عباس کیارستمی
سفید برفی
برآورد
€2,500
2,653 دلار آمریکا
-
€3,500
3,715 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,600
2,759 دلار آمریکا
13.333%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 25 اسفند 1401
آرتچارت | عملیات بیت‌المقدس (روز فتح خرمشهر) از امیر‌علی جوادیان
عملیات بیت‌المقدس (روز فتح خرمشهر)
برآورد
1,200,000,000﷼
2,437 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
3,249 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
3,655 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402