برآورد
$50,000 - $70,000
قیمت فروش
$119,700
99.5%
آرتچارت | آغشته به رنگهای اولترا مارین آبی ، فتالو بلو و فتالو سبز از هدیه شفیعی
آغشته به رنگهای اولترا مارین آبی ، فتالو بلو و فتالو سبز
برآورد
 
قیمت فروش
42.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
آرتچارت | گنبد آبی 1 از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
گنبد آبی 1
برآورد
 
قیمت فروش
15.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 مهر 1393
آرتچارت | عبادت‌های بی‌پایان (مولوی) | از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
عبادت‌های بی‌پایان (مولوی) |
برآورد
30,000,000,000﷼
93,750 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
125,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
37,000,000,000﷼
115,625 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | رویاهای شیرین از فرهاد مشیری
رویاهای شیرین
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1394
آرتچارت | هاپ-1 از فرهاد مشیری
هاپ-1
برآورد
 
قیمت فروش
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1390
آرتچارت | بدون عنوان از گلناز فتحی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
1040%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1386
آرتچارت | کاسه سیاه کوچک از فرهاد مشیری
کاسه سیاه کوچک
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | رویا از صفوان دَهول
رویا
برآورد
£50,000
65,789 دلار آمریکا
-
£70,000
92,105 دلار آمریکا
قیمت فروش
£68,750
90,461 دلار آمریکا
14.583%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | یا ابوالفضل از فرهاد مشیری
یا ابوالفضل
برآورد
30,000,000,000﷼
93,750 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
125,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
33,000,000,000﷼
103,125 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401