• بدون عنوان 1342
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 130 * 97.2 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده "Yektai 63" (پایین وسط)
6 مهر 1402
برآورد
$50,000 - $70,000
قیمت فروش
$151,200
152%
آرتچارت | سال 1319 از آیدین آغداشلو
سال 1319
برآورد
70,000,000,000﷼
142,132 دلار آمریکا
-
80,000,000,000﷼
162,437 دلار آمریکا
قیمت فروش
80,000,000,000﷼
162,437 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | گنبد آبی 1 از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
گنبد آبی 1
برآورد
 
قیمت فروش
15.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 مهر 1393
آرتچارت | عبادت‌های بی‌پایان (مولوی) | از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
عبادت‌های بی‌پایان (مولوی) |
برآورد
30,000,000,000﷼
93,750 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
125,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
37,000,000,000﷼
115,625 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | عشق از محمد احصایی
عشق
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آبان 1390
آرتچارت | رویاهای شیرین از فرهاد مشیری
رویاهای شیرین
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1394
آرتچارت | بدون عنوان از گلناز فتحی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
1040%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1386
آرتچارت | کاسه سیاه کوچک از فرهاد مشیری
کاسه سیاه کوچک
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | یا ابوالفضل از فرهاد مشیری
یا ابوالفضل
برآورد
30,000,000,000﷼
93,750 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
125,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
33,000,000,000﷼
103,125 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بخواب گل شکستنی از فرهاد مشیری
بخواب گل شکستنی
برآورد
 
قیمت فروش
17.647%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395