فروش در - خانه حراج
29 مهر 1395
برآورد
قیمت فروش
175%
سایر آثار هنری منوچهر یکتایی

آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر یکتایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
22.222%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 18 شهریور 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 60,742 دلار آمریکا
کمینه برآورد 28,080 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 40,188 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+288.81%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مه روشن از شیرازه هوشیاری
مه روشن
برآورد
 
قیمت فروش
75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 مهر 1394
آرتچارت | Untitled (From the Memories of Destruction series) از آیدین آغداشلو
Untitled (From the Memories of Destruction series)
برآورد
 
قیمت فروش
71.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390
آرتچارت | گنبد کبود 2 از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
گنبد کبود 2
برآورد
$30,000
-
$50,000
قیمت فروش
$69,850
74.625%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 26 اردیبهشت 1402