• بدون عنوان 1353
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 121 * 110 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 'M. Arabshahi 1975' (پایین راست)؛ امضا شده و تاریخ خورده به فارسی (پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
9 آبان 1387
برآورد
قیمت فروش
13.636%
آرتچارت | رویا 92 از صفوان دَهول
رویا 92
برآورد
$35,000
-
$40,000
قیمت فروش
$37,800
0.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | صفحه مشکی از طلا مدنی
صفحه مشکی
برآورد
 
قیمت فروش
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 مهر 1394
آرتچارت | بدون عنوان از سیراک ملکونیان
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
25,093 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از افشین پیر هاشمی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 خرداد 1393
آرتچارت | بدون عنوان از افشین پیر هاشمی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 فروردین 1393
آرتچارت | بدون عنوان از سیراک ملکونیان
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,800,000,000﷼
28,897 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرتچارت | ژاندارک از افشین پیر هاشمی
ژاندارک
برآورد
 
قیمت فروش
5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | بدون عنوان از افشین پیر هاشمی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | ن از سمیر سایق
ن
برآورد
£7,000
9,229 دلار آمریکا
-
£10,000
13,184 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,900
24,918 دلار آمریکا
122.353%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401