25 مهر 1399
برآورد
180,000,000﷼
1,565 دلار آمریکا
- 300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
قیمت فروش
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
16.667%
سایر آثار هنری مسعود عربشاهی

آرتچارت | بدون عنوان از مسعود عربشاهی
بدون عنوان
برآورد
60,000,000,000﷼
121,827 دلار آمریکا
-
70,000,000,000﷼
142,132 دلار آمریکا
قیمت فروش
60,000,000,000﷼
121,827 دلار آمریکا
7.692%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از مسعود عربشاهی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 مهر 1389
آرتچارت | بدون عنوان از مسعود عربشاهی
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 38,634 دلار آمریکا
کمینه برآورد 25,238 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 34,379 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+32.089%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از فرح اصولی
بدون عنوان
برآورد
550,000,000﷼
2,012 دلار آمریکا
-
1,000,000,000﷼
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
575,000,000﷼
2,104 دلار آمریکا
25.806%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 شهریور 1400
آرتچارت | بدون عنوان از محسن احمدوند
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | دسته گل از فریده لاشایی
دسته گل
برآورد
 
قیمت فروش
344.444%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 آذر 1395