• تمرین روتین 1396
  • اسکرین‌پرینت روی کاغذ
  • چاپ
  • 110 * 110 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 3
  • امضاشده و شماره‌خورده
برآورد
£900
1,169 دلار آمریکا
- £1,100
1,429 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,188
1,543 دلار آمریکا
18.8%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,863 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,072 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,396 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+92.103%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مقدمه‌ای برای ماندن از مهدی قدیانلو
مقدمه‌ای برای ماندن
برآورد
£300
400 دلار آمریکا
-
£500
667 دلار آمریکا
قیمت فروش
£938
1,251 دلار آمریکا
134.5%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 19 آذر 1399
آرتچارت | پیامبر جدید از مهدی قدیانلو
پیامبر جدید
برآورد
£500
602 دلار آمریکا
-
£800
964 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,375
1,657 دلار آمریکا
111.538%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 22 تیر 1401
آرتچارت | جاذبه خاطرات از مهدی قدیانلو
جاذبه خاطرات
برآورد
£500
627 دلار آمریکا
-
£800
1,003 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,188
1,490 دلار آمریکا
82.769%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 22 اردیبهشت 1401