تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

آرشیو - آرتیبیشن
31 مرداد 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,518 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,283 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,130 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-18.476%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | کشف آنی از ايتيل عدنان‎
کشف آنی
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$52,920
5.84%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403
آرتچارت | حاجی فیروز از اردشیر محصص
حاجی فیروز
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1394
آرتچارت | اتودهای گل‌دار از لیلی متین دفتری
اتودهای گل‌دار
برآورد
£600
741 دلار آمریکا
-
£800
988 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,460
5,506 دلار آمریکا
537.143%
تاریخ حراج
بونامز - 11 بهمن 1401