آرتچارت | پژوهشی در بازدید دولتی از نیکزاد نجومی
پژوهشی در بازدید دولتی
برآورد
$0
-
$0
فروش در
تاریخ حراج
بی.ای.ام. - 24 خرداد 1401
آرتچارت | یکصد تختی از خسرو حسن زاده
یکصد تختی
برآورد
 
قیمت فروش
90%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | چراغ مطالعه، قیچی، تلفن، قلیون و رادیو (از مجموعه‌ی اشیاء سخنگوی پارسی) از افسون  
چراغ مطالعه، قیچی، تلفن، قلیون و رادیو (از مجموعه‌ی اشیاء سخنگوی پارسی)
برآورد
 
قیمت فروش
400%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | پای پیانو از محمود سبزی
پای پیانو
برآورد
$200
-
$400
قیمت فروش
$120
60%
تاریخ حراج
حراج ویکلیف و شرکاء - 2 خرداد 1400
آرتچارت | Pélican از بهمن محصص
پلیکان
برآورد
 
قیمت فروش
22.222%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 خرداد 1394
آرتچارت | کابوس از سرژ رضوانی
کابوس
برآورد
€50
50 دلار آمریکا
-
€80
80 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج فاین آرت آکشنز پاریس - 7 مهر 1401
آرتچارت | کابوس از سرژ رضوانی
کابوس
برآورد
€50
50 دلار آمریکا
-
€80
80 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج فاین آرت آکشنز پاریس - 7 مهر 1401