• بدون‌عنوان از مجموعه شکارگاه 1401
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 149 * 154 سانتی متر
  • امضا‌شده و تاریخ‌خورده "میترا کاویانKAVIAN 202- 1401" (پایین راست)
برآورد
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
- 4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
14.286%
سایر آثار هنری میترا کاویان

آرتچارت | اندرونی از مجموعه شکارگاه از میترا کاویان
اندرونی از مجموعه شکارگاه
برآورد
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
9,265 دلار آمریکا
300%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از میترا کاویان
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
128.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه شکارگاه از میترا کاویان
بدون عنوان از مجموعه شکارگاه
برآورد
 
قیمت فروش
42.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,410 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,491 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,348 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+93.333%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از حسین شاه طاهری
بدون عنوان
برآورد
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,600 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
150%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از عباس شهسوار
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
8,730 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از حسین شاه طاهری
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,840,000,000﷼
9,603 دلار آمریکا
38.286%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402