• فرشته نگهبان 1392
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشیخط
  • 267 * 191 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده "بزرگی 2014" (پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
28 اسفند 1395
برآورد
قیمت فروش
18.605%
آرتچارت | عشق از عین الدین صادق زاده
عشق
برآورد
1,000,000,000﷼
7,369 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
13,265 دلار آمریکا
44%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | فریبندگی از محمد بزرگی
فریبندگی
برآورد
 
قیمت فروش
28%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 مهر 1393
آرتچارت | از محبت خارها گل می‌شود از امیر صادق طهرانی
از محبت خارها گل می‌شود
برآورد
 
قیمت فروش
122.222%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | نبرد از محمد بزرگی
نبرد
برآورد
 
قیمت فروش
76.471%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 بهمن 1392
آرتچارت | وصل و هجران از علی شیرازی
وصل و هجران
برآورد
 
قیمت فروش
150%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | بدون عنوان از علی شیرازی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
21.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 فروردین 1392
آرتچارت | بدون عنوان از سالار احمدیان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1390