تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

بد و بدتر - آب انبار
3 شهریور 1396
آثار هنری مشابه

آرتچارت | دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم میرود از رضا کیانیان
دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم میرود
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
4,790 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بازدید گلوله‌ها 3 از للا السيدی
بازدید گلوله‌ها 3
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$21,420
22.4%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان از رضا کیانیان
او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1393