• بدون عنوان از مجموعه سایه روشن 1391
  • ورق و چراغ کارتن پلاست
  • نقاشی
  • 195 * 55 * 60 سانتی متر
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

سایه روشن - اثر
12 مهر 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 32,522 دلار آمریکا
کمینه برآورد 25,214 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 35,676 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+12.802%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021