تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 32,522 دلار آمریکا
کمینه برآورد 25,214 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 35,676 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+12.802%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از بهداد لاهوتی
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000﷼
14,400 دلار آمریکا
44%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از مهدی نبوی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
178.4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
آرتچارت | استقلال از بیتا فیاضی
استقلال
برآورد
 
قیمت فروش
80%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392