تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

پذیرش - اثر
24 اردیبهشت 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 32,522 دلار آمریکا
کمینه برآورد 25,214 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 35,676 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+12.802%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بازگشت MT1 از تیمو ناصری
بازگشت MT1
برآورد
 
قیمت فروش
34.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1391