آرتچارت | عشق را آغاز هست، انجام نیست از هادی روشن ضمیر
عشق را آغاز هست، انجام نیست
برآورد
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
6,904 دلار آمریکا
36%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | از مجموعه باغ مجسمه از علیرضا آستانه
از مجموعه باغ مجسمه
برآورد
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | قفس از لیلی طاهری
قفس
برآورد
 
قیمت فروش
162.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | تخت پادشاهی (از مجموعه‌ی خدا) از آنجلا لاریان
تخت پادشاهی (از مجموعه‌ی خدا)
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396
آرتچارت | از مجموعه رد خراش از حامد رشتیان
از مجموعه رد خراش
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | گنبد کبود از سهند حسامیان
گنبد کبود
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391