سایر آثار هنری محمد خداشناس

آرتچارت | صحنه از محمد خداشناس
صحنه
برآورد
 
قیمت فروش
32%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 خرداد 1393
آرتچارت | مامی از محمد خداشناس
مامی
برآورد
£600
751 دلار آمریکا
-
£800
1,001 دلار آمریکا
تاریخ حراج
آکشن المپیا - 21 اردیبهشت 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,200 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,000 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+32%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از حسین شاه طاهری
بدون عنوان
برآورد
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,600 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
150%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه مینوتورها از سلیم صالحی
بدون عنوان از مجموعه مینوتورها
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
10,913 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | دشت‌های بی‌حاصل از زهرا شفیع
دشت‌های بی‌حاصل
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
4,365 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402