• بدون عنوان 1400
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 150 * 100 سانتی متر
  • امضاشده “1400/11/27” به فارسی و “MONAZAH” به انگلیسی (پایین چپ)
برآورد
600,000,000﷼
1,875 دلار آمریکا
- 800,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
1,875 دلار آمریکا
14.286%
سایر آثار هنری محمدرضا منزه

آرتچارت | تکچهره مصدق از محمدرضا منزه
تکچهره مصدق
برآورد
300,000,000﷼
1,158 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
1,544 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,096 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,517 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,022 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+28.571%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از فریبا فرقدانی
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
قیمت فروش
770,000,000﷼
1,528 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | حومه شهر از مازن الرفاعي
حومه شهر
برآورد
£2,000
2,508 دلار آمریکا
-
£3,000
3,763 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,403
1,759 دلار آمریکا
43.9%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از فرشاد نکومنش
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
قیمت فروش
770,000,000﷼
1,528 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402