برآورد
€1,500
1,828 دلار آمریکا
- €3,000
3,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,950
2,377 دلار آمریکا
13.333%
سایر آثار هنری محمد الهواجر

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,377 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,828 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,656 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-13.333%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بهار از الیکا ابراهیمی قاجار
بهار
برآورد
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
2,183 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | اسب و زن مینیاتوری از محمدهادی فدوی
اسب و زن مینیاتوری
برآورد
$2,500
-
$4,000
قیمت فروش
$2,000
38.462%
تاریخ حراج
ونو آرت - 11 اردیبهشت 1401
آرتچارت | اسب‌های بی‌سوار از محمدهادی فدوی
اسب‌های بی‌سوار
برآورد
$2,500
-
$4,000
قیمت فروش
$2,000
38.462%
تاریخ حراج
ونو آرت - 11 اردیبهشت 1401