آرتچارت | چادرها از افروز عمیقی
چادرها
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 فروردین 1393
آرتچارت | بز سفید از آویش خبره زاده
بز سفید
برآورد
€2,000
2,223 دلار آمریکا
-
€3,000
3,335 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,350
5,948 دلار آمریکا
114%
تاریخ حراج
وانینس - 21 آذر 1398