• بدون عنوان 1399
  • مرکب روی بوم
  • نقاشیخط
  • 128 * 105 سانتی متر
  •  امضاشده و تاریخ‌خورده « 2020 نصرالله افجه‌ای» پایین چپ 
     
برآورد
20,000,000,000﷼
36,101 دلار آمریکا
- 30,000,000,000﷼
54,152 دلار آمریکا
قیمت فروش
23,100,000,000﷼
41,697 دلار آمریکا
7.6%
سایر آثار هنری نصرالله افجه‌ای

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 61,498 دلار آمریکا
کمینه برآورد 43,328 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 60,070 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+16.646%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
£12,000
16,463 دلار آمریکا
-
£20,000
27,439 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,250
34,641 دلار آمریکا
57.813%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | عشق از محمود زنده رودی
عشق
برآورد
 
قیمت فروش
1.538%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 مرداد 1397
آرتچارت | بدون عنوان از نصرالله افجه ای
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1397