فروش در - خانه حراج
23 آذر 1397
برآورد
قیمت فروش
198.45%
آرتچارت | اورشلیم از جميل ملاعب
اورشلیم
برآورد
£7,000
8,699 دلار آمریکا
-
£9,000
11,184 دلار آمریکا
قیمت فروش
£33,020
41,034 دلار آمریکا
312.75%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | خانواده از افشین پیر هاشمی
خانواده
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 مهر 1393
آرتچارت | بدون عنوان از افشین پیر هاشمی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 فروردین 1393
آرتچارت | بدون عنوان از فریده لاشایی
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
38,604 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
57,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
38,604 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از گلناز فتحی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
18.182%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرتچارت | بدون عنوان از فریده لاشایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
44.444%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395
آرتچارت | 13 از افشین پیر هاشمی
13
برآورد
 
قیمت فروش
13.636%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1391
آرتچارت | آفرینش آدم (نکوداشت میکل‌آنژ) از فرح اصولی
آفرینش آدم (نکوداشت میکل‌آنژ)
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1387
آرتچارت | بدون عنوان از فریده لاشایی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398