• بدون عنوان 1387
  • مجسمه
  • 210 * 80 * 210 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 31
  • نسخه 17
27 خرداد 1400
برآورد
€200
244 دلار آمریکا
- €300
366 دلار آمریکا
قیمت فروش
€120
146 دلار آمریکا
52%
سایر آثار هنری نوید نور

آرتچارت | این‌ها روزهایند از نوید نور
این‌ها روزهایند
برآورد
€600
694 دلار آمریکا
-
€800
926 دلار آمریکا
قیمت فروش
€650
752 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
آرتچارت | 66-69 از نوید نور
66-69
برآورد
€6,000
7,113 دلار آمریکا
-
€9,000
10,670 دلار آمریکا
تاریخ حراج
پیاسا - 17 تیر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 449 دلار آمریکا
کمینه برآورد 469 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 646 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-29.571%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها