• این‌ها روزهایند 1382 - 1387
  • peephole and studio leftovers
  • مجسمه
  • 9 * 26 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده با خودکار مشکی "نوید نور 2004 2008" (روی کاغذ مجسمه)
برآورد
€600
694 دلار آمریکا
- €800
926 دلار آمریکا
قیمت فروش
€650
752 دلار آمریکا
7.143%
سایر آثار هنری نوید نور

آرتچارت | بدون عنوان از نوید نور
بدون عنوان
برآورد
€200
244 دلار آمریکا
-
€300
366 دلار آمریکا
قیمت فروش
€120
146 دلار آمریکا
52%
فروش در
تاریخ حراج
برنائرتس - 27 خرداد 1400
آرتچارت | 66-69 از نوید نور
66-69
برآورد
€6,000
7,113 دلار آمریکا
-
€9,000
10,670 دلار آمریکا
تاریخ حراج
پیاسا - 17 تیر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 449 دلار آمریکا
کمینه برآورد 469 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 646 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-29.571%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از صادق ادهم
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
10.345%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 مرداد 1397