• تجدید خاطره‌ی یک مرغ 1389
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 200 * 150 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده
فروش در - خانه حراج
10 اردیبهشت 1392
برآورد
قیمت فروش
20%
سایر آثار هنری نزار موسوی ‌نیا

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,468 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,544 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,363 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+33.515%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از حسین شاه طاهری
بدون عنوان
برآورد
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,600 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
150%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از نیلوفر رهنما
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
3,333 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,180,000,000﷼
6,967 دلار آمریکا
67.2%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403
آرتچارت | بدون عنوان از کیومرث هارپا
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
3,333 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,520,000,000﷼
5,867 دلار آمریکا
40.8%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403