• جمعه 1382
  • سی‌پرینت، قرار گرفته روی آلومینیوم
  • عکاسی
  • 70.8 * 149.2 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 5
  • نسخه 5
  • امضا شده "Forouhar" (روی برچسب فیکس‌شده پشت اثر)

فروش در - خانه حراج
30 فروردین 1391
برآورد
قیمت فروش
239.286%
سایر آثار هنری پرستو فروهر

آرتچارت | روزهای سبز از مجموعه پاپیلون از پرستو فروهر
روزهای سبز از مجموعه پاپیلون
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 شهریور 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,527 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,558 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,077 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.935%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2009 - 2013
عملکرد در برابر برآوردها
2009 - 2013
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2009 - 2013
آثار هنری مشابه

آرتچارت | دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود از رضا کیانیان
دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود
برآورد
 
قیمت فروش
328.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | برهنه‌ از شیرین نشاط
برهنه‌
برآورد
$30,000
-
$50,000
قیمت فروش
$27,720
30.7%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 اسفند 1402
آرتچارت | EMERGING IN TRANCE از شیرین نشاط
EMERGING IN TRANCE
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 آذر 1391