• رای به زن 1396
  • چاپ دیجیتال
  • چاپ
  • 30 * 40 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 6.7
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

سایر آثار هنری پرستو فروهر

آرتچارت | روزهای سبز از مجموعه پاپیلون از پرستو فروهر
روزهای سبز از مجموعه پاپیلون
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 شهریور 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,527 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,558 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,077 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.935%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2009 - 2013
عملکرد در برابر برآوردها
2009 - 2013
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2009 - 2013
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مرد تنها از حسین والامنش
مرد تنها
برآورد
A$200
134 دلار آمریکا
-
A$340
227 دلار آمریکا
قیمت فروش
A$800
534 دلار آمریکا
196.296%
تاریخ حراج
اسکاملز - 8 آذر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از علی ندایی
بدون عنوان
برآورد
$350
-
$700
قیمت فروش
$300
42.857%
تاریخ حراج
ونو آرت - 21 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از بهرام دبیری
بدون عنوان
برآورد
C$1,500
1,125 دلار آمریکا
-
C$2,100
1,575 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 3 دی 1402