برآورد
A$200
134 دلار آمریکا
- A$340
227 دلار آمریکا
قیمت فروش
A$800
534 دلار آمریکا
196.296%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 34,827 دلار آمریکا
کمینه برآورد 27,715 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 33,906 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+104.398%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | کاغذ خوراندن از طلا مدنی
کاغذ خوراندن
برآورد
¥50,000
360 دلار آمریکا
-
¥100,000
720 دلار آمریکا
قیمت فروش
¥92,000
663 دلار آمریکا
22.667%
تاریخ حراج
آکشن هنری اس. بی. آی. - 24 تیر 1401
آرتچارت | عروسی پرنده از سعید حداية
عروسی پرنده
برآورد
£350
461 دلار آمریکا
-
£450
592 دلار آمریکا
قیمت فروش
£438
576 دلار آمریکا
9.5%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان از حسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
52%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 مهر 1397