• بدون عنوان 1396
  • برنز
  • حجم و مجسمه
  • 30 * 6 * 20 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 5
  •  امضاشده، تاریخ‌خورده و شماره‌گذاری شده روی پایه
11 خرداد 1403
برآورد
$25,000 - $30,000
قیمت فروش
$40,320
46.618%
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

کلکسیونر مدرن - آرتیبیشن
7 مهر 1402
سایر آثار هنری پرویز تناولی

آرتچارت | زن فرنگی روی فرش ایرانی II از پرویز تناولی
زن فرنگی روی فرش ایرانی II
برآورد
40,000,000,000﷼
79,365 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
99,206 دلار آمریکا
قیمت فروش
55,000,000,000﷼
109,127 دلار آمریکا
22.222%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 131,593 دلار آمریکا
کمینه برآورد 68,250 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 95,932 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+77.271%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024