• از مجموعه ی واریاسیون هایی بر ابزار یک آناتومی انسانی
  • رزین اپوکسی، فوم، چوب و آهن
  • مجسمه
  • 65 * 65 * 230 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 3 نسخه + نسخه هنرمند
آرتچارت | از مجموعه تا جایی که به یاد دارم از کامبیز صبری
از مجموعه تا جایی که به یاد دارم
برآورد
4,000,000,000﷼
15,442 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
21,232 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | سکوت از کامبیز شریف
سکوت
برآورد
 
قیمت فروش
114.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه دیرک از علیرضا آستانه
بدون عنوان از مجموعه دیرک
برآورد
 
قیمت فروش
26.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه سایه روشن از محمد حسین عماد
بدون عنوان از مجموعه سایه روشن
برآورد
 
قیمت فروش
41.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | نام اعظم از علیرضا آستانه
نام اعظم
برآورد
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | نام اعظم از علیرضا آستانه
نام اعظم
برآورد
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | از مجموعه هیچ روی صندلی از پرویز تناولی
از مجموعه هیچ روی صندلی
برآورد
10,000,000,000﷼
73,692 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
73,692 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | از مجموعه هیچ روی صندلی از پرویز تناولی
از مجموعه هیچ روی صندلی
برآورد
10,000,000,000﷼
73,692 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
73,692 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398