آرتچارت | سه‌شنبه (از مجموعه‌ی "شهر بعدی") از نازنین زادمهر
سه‌شنبه (از مجموعه‌ی "شهر بعدی")
برآورد
$200
-
$360
تاریخ حراج
ونو آرت - 21 خرداد 1402
آرتچارت | یکصد تختی از خسرو حسن زاده
یکصد تختی
برآورد
 
قیمت فروش
90%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | Pélican از بهمن محصص
پلیکان
برآورد
 
قیمت فروش
22.222%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 خرداد 1394