• صبح 6 1387
  • زغال موم‌شده و مداد روی کاغذ برنج
  • نقاشیخط
  • 45.7 * 45.7 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده "پ جین‌چی 2009" (پایین راست)
فروش در - خانه حراج
3 آبان 1391
برآورد
قیمت فروش
4.167%
سایر آثار هنری پوران جین‌چی

آرتچارت | صبح 7 از پوران جین‌چی
صبح 7
برآورد
 
قیمت فروش
12.727%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرتچارت | تجوید شماره 5 از پوران جین‌چی
تجوید شماره 5
برآورد
 
قیمت فروش
11.111%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 فروردین 1392
آرتچارت | پرچم 4 از پوران جین‌چی
پرچم 4
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 24,469 دلار آمریکا
کمینه برآورد 16,663 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 21,591 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+21.18%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2009 - 2013
عملکرد در برابر برآوردها
2009 - 2013
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2009 - 2013
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از حسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
305.518%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 آذر 1392
آرتچارت | بدون عنوان (ترکیب‌بندی هندسی) از حسین زنده رودی
بدون عنوان (ترکیب‌بندی هندسی)
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396
آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 خرداد 1389