فروش در - خانه حراج
19 تیر 1397
برآورد
اعلام نشده
سایر آثار هنری رامین شیردل

آرتچارت | عشق سفید از رامین شیردل
عشق سفید
برآورد
 
قیمت فروش
128.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | حق از رامین شیردل
حق
برآورد
 
قیمت فروش
53.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 مهر 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 23,025 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,994 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 18,825 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+62.085%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2012 - 2016
عملکرد در برابر برآوردها
2012 - 2016
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2012 - 2016
آثار هنری مشابه

آرتچارت | ثبت یک تولد از کامبیز صبری
ثبت یک تولد
برآورد
8,000,000,000﷼
15,873 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
23,810 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,800,000,000﷼
17,460 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | قفس از لیلی طاهری
قفس
برآورد
 
قیمت فروش
162.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | عشق سفید از رامین شیردل
عشق سفید
برآورد
 
قیمت فروش
128.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395