تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

گستره‌ی معنا - نگر
11 اسفند 1402
سایر آثار هنری رامین شیردل

آرتچارت | لیلی و مجنون از رامین شیردل
لیلی و مجنون
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 تیر 1397
آرتچارت | عشق سفید از رامین شیردل
عشق سفید
برآورد
 
قیمت فروش
128.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | حق از رامین شیردل
حق
برآورد
 
قیمت فروش
53.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 مهر 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 23,025 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,994 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 18,825 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+62.085%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2012 - 2016
عملکرد در برابر برآوردها
2012 - 2016
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2012 - 2016
آثار هنری مشابه

آرتچارت | دسته گل از ثریا حداد
دسته گل
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,460
6,312 دلار آمریکا
82%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | دسته گل از ثریا حداد
دسته گل
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | کنش از رضا آرامش
کنش
برآورد
15,000,000,000﷼
46,875 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
62,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
16,000,000,000﷼
50,000 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401