• بدون عنوان (از مجموعه حج، زیارت مکه) 1390
  • چاپ سیلور ژلاتینی
  • عکاسی
  • 75 * 97 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 16
  • نسخه 4
برآورد
$5,000 - $7,000
قیمت فروش
$9,450
57.5%
سایر آثار هنری ريم الفيصل

آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه مسلمانان در امریکا) از ريم الفيصل
بدون عنوان (از مجموعه مسلمانان در امریکا)
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$9,450
57.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از ريم الفيصل
بدون عنوان
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$9,450
35%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403
آرتچارت | بدون عنوان از ريم الفيصل
بدون عنوان
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$9,450
35%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,450 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,500 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,500 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+46.25%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه مسلمانان در امریکا) از ريم الفيصل
بدون عنوان (از مجموعه مسلمانان در امریکا)
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$9,450
57.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | مودیلیانی از آرمان استپانیان
مودیلیانی
برآورد
 
قیمت فروش
62.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آبان 1390
آرتچارت | بدون عنوان از آرمان استپانیان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
71.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1389