تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

گنجینه 1 - لیام
31 تیر 1401
سایر آثار هنری رضا لواسانی

آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه شیران علم از رضا لواسانی
بدون عنوان از مجموعه شیران علم
برآورد
10,000,000,000﷼
20,305 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
30,457 دلار آمریکا
قیمت فروش
13,000,000,000﷼
26,396 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از رضا لواسانی
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
1,664 دلار آمریکا
-
500,000,000﷼
2,773 دلار آمریکا
قیمت فروش
310,000,000﷼
1,719 دلار آمریکا
22.5%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 20 خرداد 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 23,379 دلار آمریکا
کمینه برآورد 16,645 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 24,643 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+27.838%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | زمین (بر اساس نقشه زمین ابوریحان بیرونی) از سیمین اکرامی
زمین (بر اساس نقشه زمین ابوریحان بیرونی)
برآورد
 
قیمت فروش
26.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392