آرتچارت | بدون عنوان از صادق ادهم
بدون عنوان
برآورد
$1,800
-
$3,000
تاریخ حراج
ونو آرت - 11 اردیبهشت 1401
آرتچارت | شاعر و استخوان شیر از پرویز تناولی
شاعر و استخوان شیر
برآورد
 
قیمت فروش
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرتچارت | گروگان از بهمن دادخواه
گروگان
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 فروردین 1393
آرتچارت | بدون عنوان از بهمن دادخواه
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
57.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | نی‌لبک‌زن نشسته از بهمن محصص
نی‌لبک‌زن نشسته
برآورد
70,000,000,000﷼
126,354 دلار آمریکا
-
80,000,000,000﷼
144,404 دلار آمریکا
قیمت فروش
79,200,000,000﷼
142,960 دلار آمریکا
5.6%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
76%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | هیچ 1 از پرویز تناولی
هیچ 1
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 مهر 1389
آرتچارت | بدون عنوان از عارف ال رایس
بدون عنوان
برآورد
€1,350
1,441 دلار آمریکا
-
€1,850
1,974 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,000
3,202 دلار آمریکا
87.5%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403