حراج روز مادر ونو آرت آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $27,375
بیشینه برآورد $47,900
مجموع فروش $11,250
میانگین ارزش آثار $2,250
هنرمندان 2
آثار هنری 12
آثار هنری فروخته شده 5
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

روز ملی عشق ورزیدن ونو آرت آنلاین
نرث پتومک
21 خرداد 1402
$66,060 - $109,280

برآورد فروش

هنرهای زیبای قرن بیستم و بیست‌ویکم
الکساندریا
23 خرداد 1402
$3,000 - $6,000

برآورد فروش

ویژه تابستانی اموال
نیویورک
21 خرداد 1402
$1,000 - $1,500

برآورد فروش