حراج روز مادر ونو آرت آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $27,375
بیشینه برآورد $47,900
مجموع فروش $11,250
میانگین ارزش آثار $2,250
هنرمندان 3
آثار هنری 12
آثار هنری فروخته شده 5
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

روز ملی عشق ورزیدن ونو آرت آنلاین
نرث پتومک
21 خرداد 1402
10 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $7,200
هنر مدرن و معاصر دبی آنلاین
11 خرداد 1403
$1,629,000 - $2,331,000

برآورد فروش

هنر
5 خرداد 1403
€0
0 دلار آمریکا
- €0
0 دلار آمریکا

برآورد فروش