• پهلوان برسام 1401
  • برنز
  • مجسمه
  • 22 * 21 * 80 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 7
  • نسخه 1
  • امضا‌شده و تاریخ‌خورده "S. Adham 1/7 2023" (روی اثر)
برآورد
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
- 3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
6,904 دلار آمریکا
36%
سایر آثار هنری صادق ادهم

آرتچارت | رستم از صادق ادهم
رستم
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,620,000,000﷼
9,167 دلار آمریکا
32%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از صادق ادهم
بدون عنوان
برآورد
$4,500
-
$7,000
تاریخ حراج
ونو آرت - 11 اردیبهشت 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,647 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,591 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,948 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+26.115%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | دو کالبد از مصطفی علی
دو کالبد
برآورد
€3,700
4,030 دلار آمریکا
-
€7,400
8,059 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,500
4,901 دلار آمریکا
18.919%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | فلوت‌نواز از رضا امیریاراحمدی
فلوت‌نواز
برآورد
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
8,800 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400