• از مجموعه‌ی در صفر 1397
  • مجسمه
  • 33 * 33 * 70 سانتی متر
  • امضاشده روی محیط جانبی اثر
18 مرداد 1399
برآورد
330,000,000﷼
1,535 دلار آمریکا
- 330,000,000﷼
1,535 دلار آمریکا
در انتظار
سایر آثار هنری صادق ادهم

آرتچارت | رستم از صادق ادهم
رستم
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,620,000,000﷼
9,167 دلار آمریکا
32%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | پهلوان برسام از صادق ادهم
پهلوان برسام
برآورد
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
6,904 دلار آمریکا
36%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,647 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,591 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,948 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+26.115%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از محسن فولادپور
بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
3,175 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,650,000,000﷼
3,274 دلار آمریکا
17.857%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | آب را گل نکنیم از مجموعه یادمان سهراب سپهری از لیلی طاهری
آب را گل نکنیم از مجموعه یادمان سهراب سپهری
برآورد
1,500,000,000﷼
2,976 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
3,968 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
4,365 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | کرگدن از امیر مسعود اخوان جم
کرگدن
برآورد
 
قیمت فروش
2.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397