تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

رفت و در عین حال باقی ماند - اثر
4 بهمن 1392
سایر آثار هنری سمیرا علیخانزاده

آرتچارت | مادر ایمان از سمیرا علیخانزاده
مادر ایمان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,193 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,835 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,758 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+11.648%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از جلال‌الدین مشمولی
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
3,333 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,180,000,000﷼
6,967 دلار آمریکا
67.2%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403
آرتچارت | بدون عنوان از مهتا معینی
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
3,333 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,640,000,000﷼
4,400 دلار آمریکا
5.6%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403
آرتچارت | بدون عنوان از مهرداد محب‌علی
بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
50,000 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
66,667 دلار آمریکا
قیمت فروش
34,100,000,000﷼
56,833 دلار آمریکا
2.571%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403